ZWIERZĘTA

Park przy Bażantarni ma niewielką powierzchnię oraz jest izolowany poprzez zabudowania i drogi od innych terenów zielonych, jednak mimo tych ograniczeń można w nim zaobserwować wiele gatunków zwierząt z różnych gromad. Obserwacje wielu z nich możliwe są jednak przez pewien czas w roku, co związane jest z temperaturą czy dostępnością pożywienia i możliwością rozmnażania. Zwierzęta, szczególnie wrażliwe na niskie temperatury to owady, dlatego też można je obserwować tylko w ciepłym okresie.

Spotkamy tutaj kilka gatunków ważek, takich jak chociażby: ważkę płaskobrzuchą, ważkę czteroplamą, husarza władcę, szablaka krwistego oraz szablaka zwyczajnego. Spośród wielu chrząszczy możemy wymienić pospolite gatunki jak: biegacz wręgaty, omomiłek szary, chrabąszcz majowy, tutkarz cygarowiec, biedronki. Park to również ciekawe miejsce do obserwacji motyli: bielinków, czerwończyków, rusałek, przestrojników oraz karłątków. Z błonkoskrzydłych stwierdzone zostały trzmiele: ziemny i kamiennik.

Pobliskie stawy uatrakcyjniają teren parku, przyczyniając się do obecności płazów, które potrzebują wody do rozmnażania się. Możemy tutaj zaobserwować dużą część naszych krajowych płazów: traszkę zwyczajną, kumaka nizinnego, ropuchę szarą, ropuchę zieloną, grzebiuszkę ziemną, rzekotkę drzewną, żabę trawną, żabę moczarową, żabę jeziorkową, żabę wodną.

Gady reprezentowane są przez dwa gatunki: zaskrońca zwyczajnego oraz jaszczurkę żyworodną.

Na terenie parku stwierdzonych zostało aż 55 gatunków ptaków. Wyróżniają się tutaj szczególnie: bocian czarny, mewa białogłowa, dzięcioł zielony, dymówka, pleszka, droździk, świstunka leśna, muchołówka szara, sikora uboga, makolągwa. W parku lęgnie się 27 gatunków, natomiast dominują gatunki liczne pospolite takie jak: kos, grzywacz, wrona siwa, kawka, kapturka, szpak, modraszka, bogatka, dzięcioł duży, sójka, rudzik. Do gatunków rzadszych lęgowych należy zaliczyć: świstunkę leśną, pełzacza leśnego, dzwońca, piegżę, gajówkę, pleszkę. Najrzadszymi przedstawicielami awifauny tej grupy były: bocian czarny, krogulec, mewa białogłowa, dzięcioł zielony.

Gdy zapada zmrok, warto zwrócić głowę ku niebu aby obserwować nietoperze. Stwierdzone zostały następujące gatunki: borowiec wielki, mroczek późny, karlik większy, nocek duży, karlik drobny.

Warto wspomnieć także o innych ssakach – łącznie odnotowano 10 gatunków (poza nietoperzami). Są to kret, mysz domowa, jeż wschodni, nornica ruda, kuna domowa, kuna leśna, mysz polna, wiewiórka pospolita, szczur wędrowny i lis.

Skip to content