DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Lasy Miejskie – Warszawa zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Miejskich – Warszawa.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-12-07
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-06

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń, które wymieniamy w pkt 1-9:

 1. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 2. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 3. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 4. Niektóre treści zostały opublikowane w serwisie w formie infografik. Grafiki, które zawierają tekst, wzmacniają przekaz i pozwalają komunikować dane zagadnienie skutecznie.
 5. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 6. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 7. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 8. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2024-01-22.

Deklarację sporządzono dnia: 2024-01-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Piekielniak:

 • adres e-mail: piekielniak@lasymiejskie.waw.pl
 • numer telefonu: +48 506 395 77

Za wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak dostępności odpowiada: Marcin Ciunowicz

 • adres e-mail: ciunowicz@lasymiejskie.waw.pl
 • numer telefonu: +48 604 191 751

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 612 25 60 oraz pisząc na adres e-mail: sekretariat@lasymiejskie.waw.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Może także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie to powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna też określić formę tej informacji.

Lasy Miejskie – Warszawa zrealizują żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, w którym ktoś wystąpi z żądaniem;

Jeżeli Lasy Miejskie – Warszawa nie mogą dotrzymać tego terminu, niezwłocznie informują o nowym terminie, który nie może być dłuższy niż 2 miesiące;

Jeśli podmiot publiczny nie może zapewnić dostępu do informacji w żądanej formie, może zaproponować alternatywny dostęp do informacji.

Jeśli Lasy Miejskie – Warszawa odmówią realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji – wnioskodawca ma prawo złożyć skargę.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości wnioskodawca może także przesłać skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

PARK PRZY BAŻANTARNI
Adres: ul. Przy Bażantarni 3, 02-793 Warszawa

Dojazd komunikacją:

 • autobusem 166 (trasa: Pl. Hallera 18, Pl. Hallera 08, Inżynierska 01, Dw. Wileński 01, Ząbkowska 01, Kijowska 01, Al. Zieleniecka 01, Rondo Waszyngtona 01, Solec 02, Książęca 04, Pl. Trzech Krzyży 03, Pl. Na Rozdrożu 01, Łazienki Królewskie 01, Spacerowa 51, Dolna 01, Kostrzewskiego 51, Tor Stegny 03, Warneńska 01, Bergamotki 01, Dolina Służewiecka 01, Nowoursynowska 03, Arbuzowa 01, SGGW – Biblioteka 01, SGGW – Rektorat 01, SGGW – Klinika 01, Ciszewskiego 01, Strzeleckiego 01, Teligi 03, Grzegorzewskiej 01, Płaskowickiej 01, Mandarynki 01, Belgradzka 04, Lanciego 02, Metro Natolin 04, Raabego 03, Przy Bażantarni 01, Lokajskiego 01, Kiepury 01, Wąwozowa 04, Zaruby 02, Metro Kabaty 02, Os. Kabaty 03, Kabaty – STP 01)
 • metrem do stacji Metro Natolin – następnie przejść ok. 150m do przystanku Metro Natolin 04 – autobusem 166 (kierunek: Kabaty) do przystanku Raabego 03 lub Przy Bażantarni 01
 • metrem do stacji Metro Kabaty – następnie przejść ok. 150m do przystanku Metro Kabaty 03 – autobusem 166 (kierunek: Pl. Hallera) do przystanku Przy Bażantarni 02 lub Raabego 02
 • metrem do stacji Metro Natolin – następnie pieszo ok. 700m do Parku
 • metrem do stacji Metro Kabaty – następnie pieszo ok. 500m do Parku

Możesz skorzystać z miejsc parkingowych wzdłuż ulic okalających Park. Parking jest bezpłatny.

Skip to content